Bảo Mật Thông Tin

VnSite chúng tôi luôn tôn trọng sự riêng tư của bạn, và đó là lý do chúng tôi luôn cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân của bạn. Trong tài liệu này, khái niệm "thông tin cá nhân" được hiểu bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn được thu thập theo luật định hiện hành. Mong rằng tài liệu sẽ giúp bạn hiểu rõ những thông tin cá nhân nào mà chúng tôi sẽ thu thập, cũng như cách chúng tôi sử dụng những thông tin này sau đó.

1. Những thông tin chúng tôi sẽ thu thập
có thể yêu cầu những thông tin cá nhân từ người sử dụng ở nhiều cách khác nhau, thông qua các hình thức đặt hàng trực tuyến cho các sản phẩm và dịch vụ, các trường hợp khách hàng được mời phỏng vấn hoặc các trường hợp thu thập khác.
Những thông tin chúng tôi sẽ thu thập được qua hình thức ở dạng cá nhân chẳng hạn như:
Tên Công ty (Chủ thể đăng ký dịch vụ)
Họ và Tên (Chủ thể đăng ký dịch vụ)
Địa chỉ
Điện thoại, fax
Địa chỉ
E-mail
Chứng minh thư

2. Sử dụng những thông tin
VnSite có thể sử dụng những thông tin này trong việc liên lạc với khách hàng để trao đổi về sản phẩm và dịch vụ được cung cấp. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này cho mục đích nghiên cứu về tính hiệu quả của Dịch vụ và nỗ lực tiếp thị, bán hàng của chúng tôi nâng cao chất lượng Dịch vụ để phục vụ khách hàng hiệu quả hơn. sẽ không tiết lộ thông tin này với bất kỳ ai hoặc bán nó, trừ trường hợp Khách hàng cho phép.

3. Thông báo về tình trạng của dịch vụ
Chúng tôi sẽ gửi một thông báo liên quan tới việc tạm dừng, đình chỉ cung cấp dịch vụ để thực hiện việc chuyển đổi nâng cấp hệ thống server, thay đổi địa chỉ IP khác hoặc bảo trì bảo dưỡng cơ sở hạ tầng, hệ thống đường truyền mạng liên quan đến việc hoạt động kinh doanh của quý khách hàng.

4. Quy định của pháp luật
khi được sự yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan luật pháp, có thể cần phải tiết lộ thông tin của khách hàng theo quy định của pháp luật và yêu cầu phải được thực hiện theo luật tố tụng hiện hành.

5. Trách nhiệm khách hàng
Có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản đăng nhập vào hệ thống dịch vụ đã được chúng tôi cung cấp như: Mã khách hàng (Mã V), tên đăng nhập, mật khẩu... Lưu trữ thông tin đăng nhập nơi an toàn và không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ ai.