Kiểm tra tên miền Kiểm tra tên miền trước khi đăng ký và sử dụng dịch vụ...

Danh sách tên miền

Lưu ý: Mỗi Tên miền nhập trên một dòng - Không kèm www. hay http://

Tên miền Năm đăng kí tối thiểu Đăng kí mới Chuyển tên miền về VnSite Gia hạn hàng năm
.com 1 230,000 đ 230,000 đ 230,000 đ
.net 1 230,000 đ 230,000 đ 230,000 đ
.org 1 230,000 đ 230,000 đ 230,000 đ
.info 1 179,000 đ 200,000 đ 230,000 đ
.vn 1 830,000 đ 450,000 đ 480,000 đ
.com.vn 1 700,000 đ 350,000 đ 350,000 đ
.net.vn 1 700,000 đ 350,000 đ 350,000 đ
.biz.vn 1 700,000 đ 350,000 đ 350,000 đ
.edu.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.pro.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.org.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.info.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.int.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.ac.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.health.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.name.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.angiang.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.bacgiang.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.backan.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.baclieu.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.bacninh.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.baria-vungtau.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.bentre.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.binhdinh.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.binhduong.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.binhphuoc.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.binhthuan.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.camau.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.cantho.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.caobang.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.daklak.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.daknong.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.danang.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.dienbien.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.dongnai.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.dongthap.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.gialai.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.hagiang.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.haiduong.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.haiphong.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.hanam.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.hanoi.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.hatinh.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.haugiang.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.hoabinh.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.hungyen.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.khanhhoa.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.kiengiang.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.kontum.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.laichau.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.lamdong.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.langson.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.laocai.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.longan.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.namdinh.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.nghean.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.ninhbinh.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.ninhthuan.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.phutho.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.phuyen.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.quangbinh.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.quangnam.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.quangngai.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.quangninh.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.quangtri.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.soctrang.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.sonla.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.tayninh.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.thaibinh.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.thainguyen.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.thanhhoa.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.thanhphohochiminh.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.thuathienhue.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.tiengiang.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.travinh.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.tuyenquang.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.vinhlong.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.vinhphuc.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.yenbai.vn 1 450,000 đ 250,000 đ 250,000 đ
.link 1 250,000 đ 200,000 đ 250,000 đ
.us 1 240,000 đ 200,000 đ 240,000 đ
.biz 1 240,000 đ 200,000 đ 240,000 đ
.pw 1 240,000 đ 200,000 đ 240,000 đ
.co.uk 1 250,000 đ 200,000 đ 250,000 đ
.eu 1 250,000 đ 200,000 đ 250,000 đ
.name 1 250,000 đ 200,000 đ 250,000 đ
.bz 1 650,000 đ 530,000 đ 650,000 đ
.ws 1 650,000 đ 530,000 đ 650,000 đ
.tv 1 650,000 đ 530,000 đ 650,000 đ
.agency 1 480,000 đ 380,000 đ 480,000 đ
.report 1 480,000 đ 380,000 đ 480,000 đ
.supply 1 480,000 đ 380,000 đ 480,000 đ
.supplies 1 480,000 đ 380,000 đ 480,000 đ
.exposed 1 480,000 đ 380,000 đ 480,000 đ
.photography 1 480,000 đ 380,000 đ 480,000 đ
.equipment 1 480,000 đ 380,000 đ 480,000 đ
.gallery 1 480,000 đ 380,000 đ 480,000 đ
.technology 1 480,000 đ 380,000 đ 480,000 đ
.photos 1 480,000 đ 380,000 đ 480,000 đ
.lighting 1 480,000 đ 380,000 đ 480,000 đ
.directory 1 480,000 đ 380,000 đ 480,000 đ
.today 1 480,000 đ 380,000 đ 480,000 đ
.tips 1 480,000 đ 380,000 đ 480,000 đ
.graphics 1 480,000 đ 380,000 đ 480,000 đ
.company 1 480,000 đ 380,000 đ 480,000 đ
.systems 1 480,000 đ 380,000 đ 480,000 đ
.management 1 480,000 đ 380,000 đ 480,000 đ
.center 1 480,000 đ 380,000 đ 480,000 đ
.support 1 480,000 đ 380,000 đ 480,000 đ
.email 1 480,000 đ 380,000 đ 480,000 đ
.solutions 1 480,000 đ 380,000 đ 480,000 đ
.institute 1 480,000 đ 380,000 đ 480,000 đ
.education 1 480,000 đ 380,000 đ 480,000 đ
.international 1 480,000 đ 380,000 đ 480,000 đ
.bargains 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.cheap 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.zone 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.boutique 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.farm 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.services 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.vision 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.fish 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.tools 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.parts 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.industries 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.community 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.cleaning 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.catering 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.cards 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.pub 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.marketing 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.photo 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.gift 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.guitars 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.webcam 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.trade 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.bid 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.events 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.productions 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.democrat 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.foundation 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.properties 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.social 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.rentals 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.vacations 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.immobilien 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.works 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.watch 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.cool 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.guru 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.land 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.bike 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.clothing 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.plumbing 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.singles 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.camera 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.estate 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.contractors 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.construction 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.kitchen 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.enterprises 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.tattoo 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.shoes 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.sexy 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.domains 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.academy 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.computer 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.training 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.builders 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.repair 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.camp 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.glass 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.coffee 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.florist 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.house 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.solar 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.exchange 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.gripe 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.moda 1 730,000 đ 560,000 đ 730,000 đ
.pink 1 430,000 đ 330,000 đ 430,000 đ
.blue 1 430,000 đ 330,000 đ 430,000 đ
.red 1 430,000 đ 330,000 đ 430,000 đ
.de 1 430,000 đ 330,000 đ 430,000 đ
.cc 1 550,000 đ 450,000 đ 550,000 đ
.viajes 1 1,100,000 đ 910,000 đ 1,100,000 đ
.limo 1 1,100,000 đ 910,000 đ 1,100,000 đ
.codes 1 1,100,000 đ 910,000 đ 1,100,000 đ
.partners 1 1,100,000 đ 910,000 đ 1,100,000 đ
.holiday 1 1,100,000 đ 910,000 đ 1,100,000 đ
.condos 1 1,100,000 đ 910,000 đ 1,100,000 đ
.maison 1 1,100,000 đ 910,000 đ 1,100,000 đ
.tienda 1 1,100,000 đ 910,000 đ 1,100,000 đ
.flights 1 1,100,000 đ 910,000 đ 1,100,000 đ
.cruises 1 1,100,000 đ 910,000 đ 1,100,000 đ
.villas 1 1,100,000 đ 910,000 đ 1,100,000 đ
.expert 1 1,100,000 đ 910,000 đ 1,100,000 đ
.holdings 1 1,100,000 đ 910,000 đ 1,100,000 đ
.ventures 1 1,100,000 đ 910,000 đ 1,100,000 đ
.diamonds 1 1,100,000 đ 910,000 đ 1,100,000 đ
.voyage 1 1,100,000 đ 910,000 đ 1,100,000 đ
.recipes 1 1,100,000 đ 910,000 đ 1,100,000 đ
.careers 1 1,100,000 đ 910,000 đ 1,100,000 đ
.dating 1 1,100,000 đ 910,000 đ 1,100,000 đ
.capital 1 1,100,000 đ 910,000 đ 1,100,000 đ
.engineering 1 1,100,000 đ 910,000 đ 1,100,000 đ
.mobi 1 440,000 đ 350,000 đ 440,000 đ
.ninja 1 440,000 đ 350,000 đ 440,000 đ
.in 1 440,000 đ 350,000 đ 440,000 đ
.com.co 1 440,000 đ 350,000 đ 440,000 đ
.net.co 1 440,000 đ 350,000 đ 440,000 đ
.nom.co 1 440,000 đ 350,000 đ 440,000 đ
.ca 1 440,000 đ 350,000 đ 440,000 đ
.ink 1 960,000 đ 750,000 đ 960,000 đ
.wiki 1 960,000 đ 750,000 đ 960,000 đ
.tw 1 960,000 đ 750,000 đ 960,000 đ
.com.tw 1 960,000 đ 750,000 đ 960,000 đ
.net.tw 1 960,000 đ 750,000 đ 960,000 đ
.org.tw 1 960,000 đ 750,000 đ 960,000 đ
.cn 1 960,000 đ 750,000 đ 960,000 đ
.com.cn 1 960,000 đ 750,000 đ 960,000 đ
.christmas 1 900,000 đ 700,000 đ 900,000 đ
.blackfriday 1 900,000 đ 700,000 đ 900,000 đ
.rest 1 900,000 đ 700,000 đ 900,000 đ
.buzz 1 900,000 đ 700,000 đ 900,000 đ
.menu 1 900,000 đ 700,000 đ 900,000 đ
.pics 1 540,000 đ 420,000 đ 540,000 đ
.reviews 1 540,000 đ 420,000 đ 540,000 đ
.dance 1 540,000 đ 420,000 đ 540,000 đ
.futbol 1 290,000 đ 220,000 đ 290,000 đ
.xyz 1 290,000 đ 220,000 đ 290,000 đ
.me 1 640,000 đ 500,000 đ 640,000 đ
.asia 1 360,000 đ 280,000 đ 360,000 đ
.tel 1 360,000 đ 280,000 đ 360,000 đ
.pro 1 360,000 đ 280,000 đ 360,000 đ
.co 1 720,000 đ 560,000 đ 720,000 đ
.xxx 1 2,450,000 đ 1,950,000 đ 2,450,000 đ
.jp 1 2,450,000 đ 1,950,000 đ 2,450,000 đ
.kiwi 1 830,000 đ 650,000 đ 830,000 đ
.club 1 370,000 đ 300,000 đ 370,000 đ
.build 1 1,750,000 đ 1,400,000 đ 1,750,000 đ
.ceo 1 2,400,000 đ 1,900,000 đ 2,400,000 đ
.bar 1 1,800,000 đ 1,400,000 đ 1,800,000 đ
.uk 1 240,000 đ 200,000 đ 240,000 đ
.gov.vn 1 400,000 đ 180,000 đ 200,000 đ